Effilierscheren

Anzahl Artikel: 62

Jaguar Effiliersche Charm 39

Art-Nr: 6434
Katalog-Nr: 36555

Jaguar Effilierschere Fame 42

Art-Nr: 6435
Katalog-Nr: 70575

Joewell Effilierschere FX Pro 40

Art-Nr: 6457
Katalog-Nr: 0192

KARA KURI Effilierschere T30
Handling C/b

Art-Nr: 6654
Katalog-Nr:

Takai Effilierschere Europa 300 5

Art-Nr: 6656
Katalog-Nr: S-2040

Takai Effilierschere Europa 640 6

Art-Nr: 6657
Katalog-Nr: S-2041

Kasho Effilierschere KDM 60 T 8

Art-Nr: 6744
Katalog-Nr:

Kasho Effilierschere KDM 60 T15

Art-Nr: 6756
Katalog-Nr:

Jaguar Effilierschere Pre Style Relax
5,5`

Art-Nr: 6809
Katalog-Nr: 83955

Joewell Effilierschere TX 20

Art-Nr: 6897
Katalog-Nr: 0148

Excelia Effilierschere ET 38B

Art-Nr: 6964
Katalog-Nr:

Jaguar Effilierschere Smart 5.5

Art-Nr: 729155
Katalog-Nr: 43155

Olivia Garden Effilierschere left

Art-Nr: 7570
Katalog-Nr: S-1053

Dune Effilierschere Jump 40T

Art-Nr: 7605
Katalog-Nr: