Linkshandscheren

Anzahl Artikel: 33

e-kwip Effilierschere Pure Left 35

Art-Nr: 1178
Katalog-Nr:

e-kwip Linkshandeffilierschere 35 Pure

Art-Nr: 1180
Katalog-Nr:

Jaguar Effilierschere left ES 40

Art-Nr: 1227
Katalog-Nr: 34525

Jaguar Schere Satin Left 5,5

Art-Nr: 1228
Katalog-Nr: 1455

Dune Linkshandscherenset
**inkl. Holster**

Art-Nr: 1272
Katalog-Nr:

Joewell Linkshandschere 50 Left

Art-Nr: 1293
Katalog-Nr: 0008

Hasami Linkshandschere 55 os

Art-Nr: 1339
Katalog-Nr:

Hasami Linkshand-Skulptierschere E40

Art-Nr: 1439
Katalog-Nr:

Cerena Linkshandschere 5,5 ergo
2 Stk an Lager

Art-Nr: 1917
Katalog-Nr:

Hasami Linkshandschere 60 os

Art-Nr: 2009
Katalog-Nr:

Hasami Linkshandschere 70 os

Art-Nr: 2013
Katalog-Nr:

Joewell Linkshandschere 55 left

Art-Nr: 2145
Katalog-Nr: 0009

E-CUT 55s/links

Art-Nr: 2194
Katalog-Nr: 7077755

Takai Linkshandsch. V10 Corum 5.5 FL

Art-Nr: 2293
Katalog-Nr: S-2038

Jaguar Effilierschere Diamond left 5.25

Art-Nr: 3272
Katalog-Nr: 24526

Kasho Effilierschere lefty KTL 60sl

Art-Nr: 4149
Katalog-Nr:

Kasho Linkshandschere KIV 52sl

Art-Nr: 4656
Katalog-Nr:

Kasho Linkshandschere KIV 52osl

Art-Nr: 4657
Katalog-Nr:

Dune eff. Schere Jump 36 Zähne left

Art-Nr: 4820
Katalog-Nr:

Dune Schere 55 left

Art-Nr: 4821
Katalog-Nr:

Kasho Linkshandschere KDM 55osl

Art-Nr: 5671
Katalog-Nr:

e-kwip Linkshandschere MBL 55

Art-Nr: 5680
Katalog-Nr:

e-kwip Swing Scherenset Linkshand

Art-Nr: 5725
Katalog-Nr:

Jaguar Linkshandschere JAY 5.25

Art-Nr: 6207
Katalog-Nr: J23525